Arpa

Buğdaygillerden taneleri malt ve yem olarak kullanılan önemli bir tahıl bitkisi olmakla birlikte, ekonomik önemi olan bitkilerin başında gelmektedir. Genellikle ılıman ve sıcak iklimleri seven arpanın anavatanı Önasya’dır. Kıraç ve verimsiz topraklarda, farklı iklim şartları altında yetiştirilebildiği için dünya hububat üretiminde önemli bir yer tutmaktadır. Dünyada, tahıllar arasında üretimde mısır, buğday ve pirinçten sonra 4. sırada yer alan arpa, Türkiye’de ise buğdaydan sonra ikinci sıradadır. Arpa, fazla soğuk veya fazla sıcak olmayan, nispi nemi yüksek olan yerlerde iyi gelişir. Sıcaklığı 0 derecenin altına düşmeyen ve 18-20 derecenin üzerine çıkmayan, nispi nemi % 70-80 olan yerler arpa için çok uygundur.