Buğday

Saplarının içleri boş, çiçekleri başak şeklinde olan buğday, bütün dünyada ıslahı yapılmış tek yıllık otsu bitki cinsidir.  Kabuğu ayrılabileceği gibi kabuğu ile de öğütülebilen temel bir besin maddesidir. Buğday tanesinin özü olağanüstü besleyicidir. Vücudun özümsediği kalsiyum, demir ve çinko burada depolanır. İçeriğinde B vitamini ve karbonhidratlar vardır. Besin değeri, potansiyel olarak yulaf ve mısırdan daha yüksektir. Un sanayinin temel hammaddesi olmakla birlikte, çiftlik hayvanları için bir yem maddesi olarak da yetiştirilmektedir. Hasattan sonra atık ürün olarak saman balyası çıkar. Kromozom sayıları ve genom formüllerine göre yapılan sınıflandırmalarda kaplıca grubu, makarnalık buğdaylar grubu ve ekmeklik buğdaylar grubu olmak üzere üç ana gruba ayrılır. Kaplıca grubu altında yetiştirilen buğdaylar daha çok hayvan yemi, kısmen de bulgur olarak kullanılır.