İK Politikası

Din, dil, ırk, cinsiyet ayrımı gözetmeksizin işin özelliklerine uygun nitelikteki çalışanın seçimi ve görevlendirilmesini sağlamak,

Çalışanlara yeteneklerine uygun yerleştirme ve gelişme imkânı sağlamak,

Yapılan görevin niteliğine uygun güvenli çalışma olanakları sağlamak,

Çalışanları çalışma isteğini artırıcı nitelikteki bir iş ortamını sağlamak,

Tüm çalışanların Demir Hububat kurum kültürünü ve kalitesini yaşatmalarını sağlamak