Ayçekirdeği Küspesi

Diğer küspeler gibi yağ sanayi yan ürünüdür. Ayçiçeği tohumundan yağ elde edilmesi sonrası kalan kısmının öğütülmesi ile elde edilen protein, selüloz ve enerji kaynağı bir yem hammaddesidir. İçerdiği kabuk oranına göre 2 gruba ayrılmakta ve besin değerleri değişiklik göstermektedir. Kabuk oranı yüksek olan küspelerde yağ ve selülöz oranı daha yüksek, protein oranı daha düşük olurken; az kabuklu küspelerde ise protein oranı yüksek, yağ ve selülöz oranı düşük olmaktadır.